Toine Klaassen

“Kwakzalven aan de de rafelranden van de beschaving”

Met zijn experimentele praktijk wil Toine Klaassen (1973) het menselijk bewustzijn omtrent onze positie in de materialistische beschaving waarin we leven aanspreken. Dit doe hij door de in zijn optiek onttoverde situatie waar we ons in bevinden vanuit zijn visie te bevragen, te bespiegelen en te ridiculiseren: ‘I believe that there is no magic, that's the magic’.

Toine Klaassen probeert de werkelijkheid af te pellen zodat het wezenlijke van de dingen overblijft en niet te veel te koesteren. Maar dat lukt natuurlijk niet! Het leven is het vervullen van een paradox. De werkzaamheden die hij verricht bestaan uit de meest uiteenlopende experimenten op het gebied van film, performances, interacties en interventies, waarbij hij steeds de grenzen ervan probeert op te zoeken. Hoe dunner het membraan tussen de artificiële wereld en de werkelijkheid, hoe dichter je aan de reële wereld raakt.